مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمال شرق کیوروگی و پومسه در بخش دختران برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمال شرق در بخش دختران روز شنبه ۱۱ شهریور برگزار شد و تکلیف نفرات برتر در دو بخش پومسه و کیوروگی مشخص شد.

نفرات برتر پومسه

**زیر ۸ سال کمربند سبز-آبی

مقام اول: ثنا رجب بلوکات

مقام دوم: موژان جمشیدی

مقام سوم: پانیسا محمدی

مقام سوم مشترک: یاسمین ظهرابی

 

**۸ تا ۱۲ سال کمربند سبز

مقام اول: سما رحیمی

مقام دوم: فاطمه رشیدانی

مقام سوم: نوشین سادات دریاباری

مقام سوم مشترک: روژیار رزندی

 

**۸ تا ۱۲ سال کمربند آبی

مقام اول: پریناز پورصحت

مقام دوم: سحر رستم زاده

مقام سوم: تارا سلیمانی

مقام سوم مشترک: شهرزاد دانایی تبار

**۸ تا ۱۲ سال کمربند قرمز

مقام اول: مونا امیدوار

مقام دوم: مریم امیدوار

مقام سوم: آیسا باباپوری

مقام سوم مشترک:نگار پورصالح

 

**۸ تا ۱۲ سال کمربند پوم یک به بالا

مقام اول: عسل شیرازی

مقام دوم: تینا غفاری

مقام سوم: مهسا امیدی

مقام سوم مشترک:ریحانه صفابخش

**۱۲ تا ۱۴ سال کمربند سبز

مقام اول: هانیه سادات عبادی

مقام دوم: ساینا کریمی راهجردی

مقام سوم: ستایش صادقی پری

مقام سوم مشترک: فاطمه سادات میرهاشمی

**۱۲تا ۱۴ سال کمربند آبی

مقام اول: مهدیه صابر شکاراسطلحی

مقام دوم: مبینا تاج آبادی فراهانی

مقام سوم: دینا ممتحنی

مقام سوم مشترک:یاسمین ابوالحسنی

**۱۲ تا ۱۴ سال کمربند قرمز و مشکی

مقام اول: فائقه سادات حسینی

مقام دوم: مبینا هراتی

مقام سوم: هدیه هدائی زاده

مقام سوم مشترک:نیلوفرمحمدنجار

**۱۵ تا ۱۷ سال کمربند سبز و آبی

مقام اول: کیانا کیائی

مقام دوم: غزل روحانی

مقام سوم: کبری حسینی

مقام سوم مشترک:سارا صباحی

**۱۵ تا ۱۷ سال کمربند مشکی به بالا

مقام اول: پریسا آقاعلی

مقام دوم: بهار سادات حسینی

مقام سوم: بیتا آذری کام

مقام سوم مشترک: صبا رضائی

**۱۸ تا ۳۰ سال کمربند قرمز

مقام اول: مریم رضازاده تبریزی

مقام دوم: پگاه ذبیح کار اصل

مقام سوم: مهدیس بنی اسد

نفرات برتر کیوروگی

** رده خردسالان– کمربند سبز – آبی

وزن اول: ۱- سارینا محمدزاده ۲- فاطمه زهرا دانش ۳- مبینا جوادی علمی سوم مشترک: ثنا حنائی

وزن دوم:۱- غزل غلامی ۲- ستایش سادات حسینی ۳- سوگند ملک پوری ، سوم مشترک: سارینا سلمانی

وزن سوم: ۱- ملینا راز گردانی شراهی  ۲- پریا اردستانی ۳- مبینا جزندری ، سوم مشترک: نگار رئوفی فر

وزن چهارم: ۱-سما رحیمی ۲-ساغر کردبچه ۳- کیانا ورایش ، سوم مشترک: عسل فتحی

وزن پنجم: ۱- الهه سیفی ۲-صدف امیری ۳-روژان زارعی ، سوم مشترک: اسماء ولی پور

وزن ششم: ۱- فاطمه عبدالهی ۲-ملیکا دارابی ۳- نیایش بشیرزاده، سوم مشترک: پرنیا برونوس سیدبیگلو

وزن هفتم:۱-سحر رستم زاده ۲- پارمیس انوری زاده نائینی ۳-کامیشا عرب

وزن هشتم:۱-سمانه افراسیابی ۲-زهرا رضائی ۳-دنیا شاکری ، سوم مشترک: مهدیس حامدی

وزن نهم: ۱-نوشین سادات دریاباری ۲- سارینا خسروی ۳-شیما سالمی

وزن دهم: ۱-تانیا جعفریان ۲-آتنا انگوتی سیدلری ۳-مژده حبیبی گلوگرد ، سوم مشترک: طهورا قربانی

** رده نونهالان– کمربند سبز – آبی

وزن دوم: ۱- ساینا کریمی راهجردی ۲- فاطمه صفرقلی زاده ۳-فاطمه فرجی

وزن سوم:۱- فاطمه ترابی ۲-هستی حسن زاده گرنا ۳-رعنا رنجبر

وزن پنجم: ۱-طناز صدری ۲- درسا نصیری ۳- زهرا معینی جزنی ، سوم مشترک: شقایق نژادعرب

وزن ششم: ۱- ستایش بختیاری ۲- نیلوفر خدابنده ۳-رومینا مرادی ملایری فر ، سوم مشترک: کیمیا قائمی

وزن هفتم: ۱-ملیکا فقیه عبدالهی۲-زهرا خسروی نیا ۳-فاطمه رفعت نیا ، سوم مشترک: ستایش صادقی پری

وزن هشتم: ۱-شیدا عقیلی گواری ۲-ملیکا محمدزاده ۳-ریحانه حیدری

وزن نهم: ۱-طناز قربان خانی ۲-الناز قربان خانی ۳-مبینا گل محمدی ، سوم مشترک: لعیا سادات موسوی

وزن دهم: ۱- محدثه دهقان ۲- شیده عدالت جو ۳-هانیه واحد زاده سوم مشترک: محیا خادمی نجف آبادی

**رده خردسالان – کمربند قرمز – مشکی

وزن اول: ۱- نرگس ملک پوری ۲-ریحانه حسن پور

وزن سوم: ۱- مبینا کریمی ۲-آریانا شیخ علیالواسانی ۳- نهال آذری هزاوه ، سوم مشترک: نیلوفر شمسعلی

وزن ششم: ۱-الینا ملائی ۲-کیمیا میرحاج ۳- کوثر نجفیانی ، سوم مشترک: دریا کیا شمشکی

وزن دهم:۱- آیناز فلاح آزاد ۲-مهسان فرخی ۳- هستی محمودی کیا، سوم مشترک: پرنیان مقدمی

**رده نونهالان – کمربند قرمز – مشکی

وزن دوم: ۱- فاطمه بختیاری ۲- الیانا عظامی

وزن چهارم:۱-امینه کاردان ۲-سحر بهرامی ۳-هیوا عباسی ، سوم مشترک : فائزه دهقانی

وزن ششم: ۱- حنانه آقاپور ۲-یگانه سادات طبائی ۳-هلیا قاسمی جهان

وزن هفتم: ۱- تینا نداف دزفولی ۲-مهربان شهبازی ۳- صبا سفی مرزان

وزن نهم: ۱-سپیده ندائی ۲-نازنین زهرا ذوالقدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print