مسابقات قهرمانی آزاد حوزه شمال شرق، در بخش های کیوروگی، پومسه و هانمادانگ در دو گروه آقایان و بانوان طی دو روز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران، رقابت های قهرمانی آزاد حوزه شمال شرق در دو گروه آقایان و بانوان در روزهای دوم و سوم آذر ماه به میزبانی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن برگزار می شود.

رقابت های کیوروگی در رده سنی خردسالان ، پیکارهای پومسه و هانمادانگ در تمامی رده های سنی برگزار خواهد شد.

ثبت نام برای حضور در این پیکارها از روز گذشته از طریق سایت مبارز امکان پذیر شده است.

**بخش های رویداد:

-مسابقات پومسه در دو بخش تیمی و انفرادی کمربندهای سبز، آبی، قرمز و مشکی

رده های انفرادی: زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال

تیمی: زیر ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال ۳۱ به بالا

رده های تیمی:

کیوروگی: رده سنی خردسالان، کمربندهای سبز، آبی، قرمز و مشکی

هانمادانگ: آپ چاگی تعادلی _ آپ چاگی رکوردی _ دولیو چاگی تعادلی _ دولیو چاگی رکوردی _ یوپ چاگی تعادلی _ یوپ چاگی رکوردی _ فیلیپینی رکوردی _ مومدولیو چاگی رکوردی _ تیو یوپ چاگی _ نوپی آپ چاگی _ (در تمام رده های سنی آقایان  و بانوان)

print