پسران برگزیده جنوب شرق روی سکوی قهرمانی رفتند

مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوب شرق در گروه پسران با معرفی سکونشینان به کار خود پایان داد. به گزارش روابط … ادامه خواندن پسران برگزیده جنوب شرق روی سکوی قهرمانی رفتند