پسران شهریار کاپ قهرمانی رابه خانه بردند/شمیرانات دوم شد

در پایان مسابقات قهرمانی جام توابع نوجوانان پسر استان تهران،تیم شهریار جام قهرمانی را بدست آورد،شمیرانات نایب قهرمان و شهرقدس … ادامه خواندن پسران شهریار کاپ قهرمانی رابه خانه بردند/شمیرانات دوم شد